Foutmelding bij verzenden van Kredietrapportage 2016 natuurlijke persoon klein categoriaal

Vanuit Infine Jaarrekening bent u gewend om voor de rechtsvormen 'Eenmanszaak' en 'Vennootschap onder Firma' bij het exporteren naar Visionplanner te kiezen voor de taxonomie 'Kredietrapportage 2016 natuurlijke persoon klein categoriaal'.

De ondersteuning voor deze taxonomie is door SBR Nexus (voorheen SBR Banken) recent echter ingetrokken, waardoor rapportages op basis van deze taxonomie niet meer gepubliceerd kunnen worden.

Visionplanner is momenteel bezig met de laatste werkzaamheden om de meeste recente bankentaxonomie Inrichtingsjaarrekening 2018 natuurlijke persoon beschikbaar te stellen. Na oplevering binnen Visionplanner, verwachten we op korte termijn de ondersteuning voor deze taxonomie tevens vanuit Infine te kunnen leveren.

Tot die tijd adviseren we u voor het publiceren van uw kredietrapportages voor natuurlijke personen gebruik te maken van SBR Direct of te wachten tot de nieuwe versie van Infine Jaarrekening beschikbaar is. U ontvangt daarover bericht van ons.