Publicatiebalans is vervallen.

Vanaf Infine Jaarrekening versie 4.2 zijn de publicatiebalans rapportmodellen komen te vervallen.

Het deponeren van publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel dient al enkele jaren te gebeuren in SBR-format. Infine heeft daarvoor een koppeling ontwikkeld met de software van Visionplanner.

Bestaande publicatiebalans rapporten in Infine kunnen nog steeds geraadpleegd worden maar er kunnen geen nieuwe publicatiebalans rapporten meer aangemaakt worden.

Dit besluit is genomen om de volgende redenen. In de eerste plaats hebben we met de publicatiebalans rapportmodellen altijd het doel beoogd om jaarstukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Omdat het niet meer is toegestaan om te deponeren via papier of PDF is het oorspronkelijke doel van deze modellen niet meer aanwezig. Wij zien hierdoor niet meer de noodzaak om deze modellen jaarlijks te updaten zodat deze in overeenstemming blijven met wet- en regelgeving.

We hebben gemerkt dat er Infine gebruikers zijn die deponeren via SBR maar daarnaast ook nog publicatiestukken opstellen op papier of in PDF middels de Infine publicatiebalans rapportmodellen. Wij raden dit ten zeerste af. In de eerste plaats is dit proces niet efficiënt. Daarnaast bestaat er een reëel risico dat een verschil ontstaat tussen de informatie die is opgenomen in de SBR publicatiestukken en de publicatiestukken die separaat worden opgemaakt met de Infine publicatiebalans rapportmodellen. Wij vinden dit een onwenselijk situatie.

Vanwege het wegvallen van het beoogde doel van de publicatiebalans rapportmodellen en het feit dat wij andere werkwijzen zoals hierboven beschreven niet willen ondersteunen is besloten om de publicatiebalans rapportmodellen in Infine niet meer te ondersteunen.