Bij de installatie krijg ik de volgende foutmelding: “Kan de DLL/OCX niet registreren”.

De melding “Kan de DLL/OCX niet registreren” tijdens de installatie van de module Jaarrekening kan voortkomen uit twee redenen:

1. Er is geen volledige installatie uitgevoerd van Microsoft Office, maar bijvoorbeeld een virtuele installatie van Microsoft Office. Zorg ervoor dat er een complete installatie van Microsoft Office is uitgevoerd op het werkstation.

2. Is bovenstaande niet van toepassing op uw systeem, dan kunt u onderstaande stappen doorlopen.

  • Ga in Windows Verkenner naar c:\Program Files (x86)\Common Files
  • Wijzig de map 'DESIGNER' in 'DESIGNEROLD'
  • Voer opnieuw de installatie uit van Infine Jaarrekening