Bij de kengetallen, het meerjarenoverzicht en de grafieken in het rapport staan 4 jaren. Hoe kun je daar minder jaren selecteren?

Het aantal jaren kan via het menu Extra -> Instellingen tabblad instellingen weergave worden ingesteld.

Heeft u geen vergelijkende cijfers dan kunt u ook in combinatie met bovenstaande handeling in het menu Rapport ->vergelijkende cijfers uitvinken.