De bewerkingen van de Infine Jaarrekening (zoals nulregels verbergen, pagineren, etc.) gaan trager dan normaal.

Als de bewerkingen van de Infine Jaarrekening langzamer verlopen dan normaal kunt u onderstaande punten doorlopen.

  • Excel is gevoelig voor de gebruikte printer. Sommige printers kunnen hierdoor de verwerkingssnelheid van het programma beïnvloeden. Om deze reden kunt u in Infine Office Manager, via het menu Extra ->Gebruikersinstellingen -> Tabblad rapporten, als standaardprinter de Infine PDF printer selecteren. Wanneer u een rapport opent, wordt automatisch deze printer als standaardprinter geselecteerd.
  • Als op één of meerdere tabbladen pagina-eindevoorbeeld is ingesteld, kan dit heel veel vertraging opleveren bij het tonen/verbergen van nulregels. U kunt de weergave het beste op Normaal zetten voordat u nulregels toont/verbergt.