De toelichting liquide middelen is vaak recht toe-recht aan, kan ik die op een makkelijkere manier invullen?

De toelichting liquide middelen bestaat vaak uit een omschrijving en een saldo. Deze gegevens kunnen vaak 1-op-1 overgenomen worden uit de administratie. Het overtypen van deze gegevens is een onnodige bezigheid zonder toegevoegde waarde. Om dit proces te versnellen u kunt gebruik maken van de knop Dossierspecificatie vullen. Ga hiervoor in een rij van de specificatie staan en druk op de rood omcirkelde knop. In het scherm wat vervolgens in beeld komt, kunt u selecteren welke rubriekomschrijvingen en/of grootboekgegevens u over wilt nemen in de specificatie.