Er is een probleem opgetreden met formuleverwijzingen, wat kan ik doen?

Controleer uw rapport op de volgende situaties:

 1. Een van de bladen bevat de melding #VERW.
  Controleer het rapport via menu Rapport -> Controleren.
  Waarschijnlijk is de regel gewijzigd waarnaar verwezen werd. Dit is vaak het gevolg van het gedeeltelijk overnemen van updates.
  Door in de werkbalk te kiezen voor Rapport -> Updaten kunnen de resterende toelichtingen overgenomen worden.

 2. Er is een probleem met het blad Grafieken
  Bij het opslaan van het rapport verschijnt de melding: 'Er is een probleem opgetreden met een of meer formuleverwijzingen op dit werkblad . Controleer of de celverwijzingen, bereiknamen, gedefinieerde namen en koppelingen naar andere werkmappen in de formules allemaal juist zijn.'
  Dit kan ook optreden wanneer het blad Grafieken is verborgen. Kenmerkend bij deze fout is dat de grafieken de waarde 1 aangeven en uit éen kolom bestaan.

  Dit is te verhelpen door het hoofdstuk Grafieken te vervangen via menu Rapport -> Updaten.
  Vink hier Updaten hoofdstukken aan en ga naar Hoofdstukken selecteren.
  Kies rechts bovenin voor 'Alle hoofdstukken tonen'. Selecteer nu hoofdstuk Grafieken en start het proces met OK.