Exporteren naar Visionplanner SBR i.c.m. een proxyserver

Whitelist adressen voor een proxy

Indien gebruik wordt gemaakt van een proxy server dienen voor de export naar Visionplanner SBR de volgende adressen uitgesloten te worden:

https://vpuserapi.visionplanner.nl
https://auth.visionplanner.nl
https://cloud.visionplanner.nl
https://oauth.infine.nl