Het resultaat wijzigt nog wel eens tijdens het uitwerken, hoe kan ik de winst laten mee veranderen?

Vaak vinden er correcties plaats tijdens het opstellen van de jaarrekening waardoor het resultaat wijzigt. Om te voorkomen dat u na iedere correctie het resultaat aan moet passen in de brugstaat, kunt u gebruik maken van een verwijzing met HJ_RES. Bij wijzigingen van het resultaat zal de specificatie automatisch het huidige resultaat tonen.

De formule =-HJ_RES zet u in de specificatie van rubriek Z99.00.

De formule =HJ_RES zet u in de specificatie van van de resultaatbestemming in het eigen vermogen. In dit voorbeeld is rubriek H80.11 gebruikt.