Hoe kan ik de Oudedagsreserve (FOR) het beste in de jaarrekening verwerken?

Het beste kunt u eerst het volledige resultaat toevoegen aan het kapitaal van de firmant(en).

Vervolgens kunt u de dotatie aan de oudedagsreserve onttrekken aan het kapitaal (bijv. via rubriek H00.59 Overige opnamen 10) en bijboeken bij de oudedagsreserve (Rubriek H01.10).

Wanneer u het resultaat eerst wilt verminderen met de mutatie van de Oudedagsreserve voordat u het resultaat toevoegt aan het kapitaal dan kunt u daarvoor bijvoorbeeld rubriek X00.01 gebruiken.