Hoe kan ik de publicatiestukken voor middelgrote rechtspersonen verzenden?

Op dit moment is het nog niet mogelijk de publicatiestukken voor middelgrote rechtspersonen te verzenden via Visionplanner. Er is een alternatief beschikbaar:

  1. Publicatiestukken voor middelgrote rechtspersonen kunnen handmatig opgesteld worden via de website van de KvK. De publicatiestukken kunnen vervolgens gedownload worden in XBRL-formaat.
  2. De accountantsverklaring kan gegenereerd worden middels de verklaringgenerator op de website van NBA. De verklaring kan vervolgens gedownload worden in XBRL-formaat.
  3. De XBRL-bestanden van de jaarrekening en de accountantsverklaring moeten via ‘linking & signing’ aan elkaar gekoppeld en ondertekend worden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de tool die te downloaden is op www.opensbr.org.
  4. De deponering dient uit drie bestanden te bestaan:
    • De XBRL-jaarrekening
    • De XBRL-controleverklaring
    • Een detached signature (digitale handtekening)

Deze bestanden kunnen handmatig via het KvK-portaal aangeleverd worden en dus niet via de Digipoort en het PKI-overheidscertificaat. U dient in het bezit te zijn van een autorisatiecode om de bestanden aan te kunnen leveren. De autorisatiecode kan door uw client opgevraagd worden bij de KvK.