Hoe kan ik de vergelijkende cijfers in een jaarrekening verbergen of juist tonen?

U kunt de vergelijkende cijfers verbergen of weer tonen via het menu Rapport - > Vergelijkende cijfers. Hier kunt u per tabblad kiezen of de vergelijkende cijfers wel of niet getoond moeten worden.

De vergelijkende cijfers voor de hoofdstukken Kengetallen en Meerjarenoverzicht kunnen verborgen worden via Extra - > Instellingen - > Tabblad Instellingen weergave.

Let op:

Wanneer de vergelijkende cijfers in de ToelBalansDeb zijn uitgezet, dan is deze hele kolom verborgen. Inherent hieraan is het feit dat in de toelichting op de (im)materiële vaste activa deze kolom ook verborgen is. Hierdoor zijn er maar 3 kolommen in deze toelichting beschikbaar. Wanneer er 4 kolommen nodig zijn, kunnen de vergelijkende cijfers dus niet verborgen worden.