Hoe kan ik de winstverdeling of resultaatbestemming in het rapport verwerken?

Er zijn drie methodes om de winstverdeling of de resultaatbestemming te verwerken:

 1. In de specificatiekolom van de brugstaat.
  Deze methode is het meest eenvoudig. U voert het resultaat direct in achter de juiste rubriek onder H (Eigen vermogen). Hetzelfde resultaat vult u negatief in achter de W&V rubriek Z99.00.
  Het juiste bedrag is ook ineens op te halen met een formule: =HJ_RES (huidig jaar) of =VJ_RES (vorig jaar).
  De winstverdeling voor firmanten (VOF) kan verdeeld worden over verschillende winstcomponenten (rubrieken H0x.01 t/m H0x.08).

 2. Boeken als journaalpost op het blad VJP.
  U boekt het resultaat over van de tegenrekening resultaat (gekoppeld aan rubriek Z99.00) aan het kapitaal (gekoppeld aan een rubriek Hxx.xx).
  Zo nodig kan in de specificatiekolom van de brugstaat de winst uitgesplitst worden binnen rubriek H.
  Wanneer nog geen grootboek beschikbaar is voor deze boeking, kunt u deze onderaan het tabblad Grootboek toevoegen, bijvoorbeeld 9999 Tegenboeking resultaat.

 3. In de boekhouding.
  Gebruik voor de tegenboeking van het resultaat de rubriek de rubriek Z99.00 ‘Tegenboeking resultaat’. In de brugstaat kunt u het totale resultaat specificeren in de verschillende winstbestanddelen.