Hoe kan ik meer dan 5 firmanten verwerken in de Jaarrekening?

Om de omvang van de rapporten beperkt te houden (en daarmee ook de verwerkingssnelheid) hebben we bij de opzet bepaalde maxima moeten aanhouden.
Voor Firmanten zijn dat er maximaal vijf, die afzonderlijk gekoppeld kunnen worden.
Zijn het er meer, raden we het volgende stappenplan aan:

- Koppel de eerste vier firmanten met rubrieken H00.xx t/m H30.xx.
- Koppel de overige drie firmanten met rubrieken H40.xx.

De balanspost geeft nu in elk geval het juiste totaal aan van het Kapitaal.
Wel moeten de samengevoegde posten in eigen regels worden uitgesplitst:

Balans:
- Toon de nulregels
- Voeg regels toe onder de 5e firmant (menu Inhoud, Regels invoegen, standaard regels):- Verberg de regel met het samengevoegde kapitaal (H40), door in de kolom Z een 'u' te plaatsen.
- Gebruik de eigen regels om de juiste uitsplitsing van kapitaal te vermelden:NB: Er is op dit onderdeel geen somformule gebruikt, hierdoor ontstaat géén dubbeltelling van de bedragen op de eigen regels.

- Verberg de nulregels; de balans geeft nu de juiste weergave aan.Toelichting Balans credit:
- Herhaal bovenstaande stappen voor het blad ToelBalansCred, de toelichting op het kapitaal van de firmanten.

De telling van ToelBalansCred wel gebaseerd op een som-formule. Door het invoegen van de uitsplitsing, ontstaan dan een dubbeltelling. Volg deze stappen:
- Voeg een eigen regel in, direct onder Firmant E (H40).

- Gebruik deze regel om het bedrag op H40 tegen te boeken, dat kan eenvoudig met een celverwijzing. Bijvoorbeeld '-C253' of '-HJ_H40'.

- Deze correctieregel kan vervolgens ook uitgezet worden met een 'u' in de kolom Z.
Daarmee bevat de som geen dubbeltelling meer.

Kapitaal E:
De specificatie van het kapitaal moet voor de samengevoegde firmanten worden 'nagebouwd'.
Dat kan op Bijlage1 / 2 of onderaan het blad KapitaalE, als er voldoende regels worden ingevoegd.
- Kopieer de structuur van bovenste regels naar de ingevoegde regels:De bedragen moeten voor de samengevoegde firmanten handmatig worden ingegeven / uitgesplitst.