Hoe kan ik model E gebruiken voor de Winst- en verliesrekening?

Als u gebruik wilt maken van model E voor de Winst- en verliesrekening dan kunt u via de onderstaande stappen de opstelling wijzigen.

Het uitgangspunt is de standaard Winst- en verliesrekening, waarvan in eerste instantie de nulregels getoond moeten worden. Doorloop dan de volgende stappen:

 • Toon de Netto omzet (regel 9) door de 'u' te verwijderen in Kolom Z
 • Verberg subtelling 'Netto omzet' (regel 14) door een 'u' te plaatsen in Kolom Z.
 • Voeg 3 (standaard)regels in boven ‘Inkoopwaarde van de omzet’, via menu Inhoud
 • Op de eerste regel zet u ‘Overige bedrijfsopbrengsten’, met in kolom D =HJ_Q00 en in H =VJ_Q00
 • Op de tweede regel zet u ‘Som der bedrijfsopbrengsten’, met daar in F de telling =SOM(D9:D15) en in J de telling =SOM(H9:H15)
 • Laat de 3e regel blanco
 • Verberg regel 22 t/m  27 (de regel onder Bruto bedrijfsresultaat) door in de kolom Z steeds een ‘u’ te zetten.
 • Voeg 1 eigen regel in boven ‘Som der kosten’
 • Vul hier in: ‘Som der bedrijfslasten’,
  met in kolom F   =SOM(D18:D22;D28:D31;D33:D34;D36:D47)
  en in kolom J      =SOM(H18:H22;H28:H31;H33:H34;H36:H47).
 • Verberg de 3 regels daar onder (Som der kosten t/m Bedrijfsresultaat) door in kolom Z een ‘u’ te plaatsen.

Wanneer u nu de nulregels van het werkblad weer verbergt, komt de opzet overeen met model E.

Voor verdere afwerking als het plaatsen van telstrepen en vet maken van tekst, zie Rapport -> Opmaak ->  Opmaak cellen.