Hoe kunnen de gegevens in het hoofdstuk Resultaatverdeling automatisch gevuld worden?

De gegevens in het hoofdstuk Resultaatverdeling worden ingelezen vanuit de Brugstaat. Het gaat dan om de rubrieken H00.01 tot en met H00.08. Per firmant kunnen deze rubrieken ingevuld worden.

U kunt hier in de kolom Specificatie ook met formules werken, zodat de winstverdeling in het volgende jaar automatisch wordt gevuld.