Hoe verwerk ik afrondingsverschillen in het rapport?

Doordat alle grootboekrekeningen in het rapport worden afgerond op nul decimalen, kan er een klein afrondingsverschil ontstaan in de brugstaat. U kunt dit herkennen aan de totaalkolom van de brugstaat. De regels ‘Nog te specificeren Balans’ en/of ‘Nog te specificeren Winst- en verliesrekening’ (regel 4 en 5 in de brugstaat) geeft dan een klein bedrag aan.

Vul dit afrondingsverschil in de specificatiekolom in, bij de regel waar u dit afrondingsverschil in het rapport wilt verwerken.

Gebruik voor de Balans een rubriek op de creditzijde van de balans (bijvoorbeeld M90 Overlopende passiva).

Een verschil in de Winst- en verliesrekening moet op een kostenrubriek (bijvoorbeeld R80 Algemene kosten) verwerkt worden.

Dit voorkomt dat het verschil verdubbelt in de Balans of W&V.