Hoe verwerk ik een herwaardering in Infine Activa?

In module Infine Activa wordt herwaardering meestal als extra regel (activum) toegevoegd. Eventueel kan deze regel gekoppeld worden aan het hoofdactivum waar de herwaardering betrekking op heeft. Zo blijft het bedrag van de herwaardering apart zichtbaar, terwijl dit op het jaaroverzicht samengevoegd weergegeven kan worden.