Hoe verwerk ik een verkoop in de vaste activastaat van de Jaarrekening?

In de bijlage 'Staat van de vaste activa' van de Jaarrekening is bedoeld als toelichting, waarbij de afschrijvingen deels worden berekend.

Er is geen kolom beschikbaar voor verkoopdatum, standaard wordt de afschrijving dan ook berekend tot het einde van het jaar.

Een desinvestering wordt hier als volgt verwerkt:

  1. Het oorspronkelijke aanschafbedrag wordt ingevuld onder 'Desinvesteringen'.
  2. Herreken de afschrijving van huidig jaar tot het moment van verkoop. Wijzig de formule of voer handmatig het bedrag in.
  3. De totale afschrijving wordt automatisch tegengeboekt onder 'Afschrijving desinvesteringen', zodat er geen boekwaarde per 31/12 overblijft.

Een eventueel boekresultaat wordt niet in dit overzicht weergegeven, maar blijkt uit de toelichting op de Winst en Verliesrekening.