Hoe voorkom ik blanco pagina's in de afdruk van het rapport?

Wanneer er lege pagina's worden afgedrukt in het rapport, is er meestal een probleem met de geplaatste pagina-eindes.

Excel kent twee soorten pagina-eindes:

 • Automatische pagina-einde, te herkennen aan de fijne stippellijn: ---------.
 • Harde pagina-einde, te herkennen aan de grove stippellijn _ _ _ (Office 2003 - 2010) of een lijn _____ (Excel 2013).

Een lege pagina in het rapport kan door drie oorzaken ontstaan:

 1. Het hoofdstuk is iets langer dan de ruimte op een A4. Er verschijnt een automatische pagina-einde. De laatste lege regel wordt op een nieuwe bladzijde geplaatst, dit levert een lege pagina op.
  Dit is op te lossen door het hoofdstuk iets in te korten door een overbodige regel te verbergen. U doet dit door een 'u' te plaatsten in de kolom Z en daarna de nulregels van het werkblad te verbergen. De automatische pagina-einde zal vervolgens verdwijnen. Overigens staat onder elk hoofdstuk een regels met in de kolom Z de letter 'a', deze regel is niet uit te schakelen.
 2. Er staat nog een harde pagina op het hoofdstuk, terwijl er geen tekst meer volgt. In de jaarrekening doet dit zich soms voor op het blad 'Resultaat', wanneer er toelichtingen zijn verborgen.
  Een harde pagina-einde verwijdert u door ónder deze regel te gaan, ga dan naar het menu Inhoud -> Pagina-einde verwijderen. Als deze pagina-einde in een verborgen regel staat, moeten eerst de nulregels van het werkblad getoond worden om deze pagina-einde te kunnen verwijderen.
 3. De tekst van het rapport is te breed en valt buiten de rechtermarge van het papier. Vaak gaat het hierbij om meerdere blanco pagina's per rapport. Rechts op de hoofdstukken verschijnen extra (verticale) pagina-eindes.
  De oorzaak is dat de combinatie van lettertype, lettergrootte en marges te groot uitvalt voor een A4. Door een kleiner lettertype te kiezen of de linker/rechtermarge een fractie te verkleinen, wordt dit opgelost.