Hoe voorkom ik overbodige witregels in de afdruk van het rapport?

Overbodige witregels in het rapport kunnen een aantal oorzaken hebben.
De oplossing verschilt per geval:

 1. Lege regels verbergen
  Het is niet raadzaam om teksten te verwijderen uit het rapport, maar bij voorkeur te verbergen. Een overbodige regel kunt u verbergen door in de kolom Z van Excel een 'u' te plaatsen. Na het opnieuw verbergen van de nulregels, wordt de regel verborgen.
 2. Verticale uitlijning van een tekstblok aanpassen
  Een regel met een lange tekst kan soms een extra witregel bevatten. In menu Rapport -> Opmaak -> Opmaak cellen kunt u de verticale uitlijning instellen.
  De instelling 'Gecentreerd' kan veroorzaken dat boven en onder het tekstblok een stuk wit blijft staan. In zo'n geval is dat op te lossen door de instelling 'Boven' te kiezen.
 3. Tekstregel eerder afbreken
  Bij tekstblokken bepaalt Excel hoe hoog deze regel moet zijn. Bij bepaalde lettertypen (bijvoorbeeld Calibri 11) berekent Excel meer ruimte dan er daadwerkelijk nodig is.
  In zo'n geval is het vaak mooier de zinnen iets eerder af te breken (op zo'n 90% van de regel). Dit kan met een hard pagina-einde (toetsencombinatie Alt-Enter).
  Alternatief is om de tekst iets anders te omschrijven zodat de zin wordt verkort of de extra regel wel wordt benut.
  In het algemeen is het wel zo dat de kans hierop ook groter wordt naarmate het tekstblok groter wordt. Dus splitsen van de tekst in meerdere tekstblokken kan ook helpen.