Hoe wordt de afschrijving berekend voor een investering die halverwege een maand wordt gedaan?

Het programma kijkt voor de afschrijvingen niet naar de aanschafdatum, maar naar de periode van ingebruikname. Er wordt afgeschreven vanaf de periode die hier wordt ingevuld.

Wordt de investering in de loop van de maand gedaan, kunt u achter 'Ingebruikname' de periode van de volgende maand invullen.