Hoe wordt het onderhanden werk berekend?

De berekening van het onderhanden werk wordt beschreven in het bijgevoegde PDF-bestand.