Ik heb een jaarrekening opgesteld in een andere valuta. Hoe kan ik mijn kolomtitels wijzigen zodat de juiste valuta getoond wordt?

De meeste jaarrekeningen worden in euro's opgesteld, de kolomtitels in de jaarrekening bevatten hierom standaard het euro-teken.

Indien u de jaarrekening in een ander valuta opstelt wilt u natuurlijk niet het euro-teken in de kolomtitel hebben. Dit kunt u echter niet handmatig aanpassen. In de werkbalk is een functie opgenomen op het valutateken te wijzigen. U vindt deze functie in het menu Extra -> Valutatekens wijzigen.

In dit scherm kunt u alle valutatekens op het geopende tabblad of in het gehele rapport vervangen. U kiest bij Zoeken naar voor het valutateken wat nu in de jaarrekening staat en bij Vervangen door het valutateken waarop de jaarrekening opgesteld is. Bij Zoeken binnen geeft u aan of alleen het geopende tabblad of het gehele rapport aangepast moet worden. Na het uitvoeren zijn de kolomtitels gewijzigd.