Ik loop nog wel eens te knoeien met afrondingsverschillen in het rapport.

Tijdens het opstellen van de jaarrekening kunnen afrondingsverschillen ontstaan in de balans of winst- en verliesrekening.

De volgende vuistregels dient u te hanteren bij het verwerken van afrondingsverschillen:

  • Verschil in de balans verwerken in een creditrubriek (meestal M90, Overlopende passiva)
  • Verschil in de winst- en verliesrekening verwerken in een debetrubriek (meestal R80.20, Overige algemene kosten)
  • Eventueel verschil in Kasstroom oplossen met de afrondfunctie (Inhoud -> Cel naar boven afronden / Cel naar beneden afronden)