Is het mogelijk om (meerdere keren) relaties of relatiegegevens te importeren in Infine Office Manager?

  • Ga in Infine Office Manager naar Relaties en ga vervolgens boven in uw scherm naar Extra -> Importeren relaties
  • Klik onder in het venster Importeren relaties op Open importsjabloon. Er wordt een Excel-werkblad geopend met een aantal items in regel 1. De kolomtitels zijn leidend. De kolommen mogen dus in een andere volgorde staan.
  • Plak uw relatiegegevens in de relevante kolommen en sla het werkblad op
  • Ga terug naar Infine Office Manager, het venster Importeren relaties staat nog steeds geopend
  • Klik op de blader button (

) en selecteer het door u opgeslagen werkblad

  • Klik op Start importeren. Daarna worden de te importeren gegevens in het venster getoond. Pas als u op OK klikt, worden de gegevens opgeslagen in de database.
  • Als bestaande gegevens moeten blijven staan, dan dient de bewuste kolomtitel niet in het importbestand aanwezig te zijn
  • Als u bestaande gegevens wilt verwijderen, dan dient de bewuste kolomtitel aanwezig te zijn, waarbij de kolom verder leeg is. Dit kan ook per regel; u laat dan de cel in de regel leeg
  • Als bestaande gegevens moeten worden gewijzigd, dan dienen zowel de kolomtitel als de gewijzigde gegevens in de kolom aanwezig te zijn
  • Bij import van relaties is relatienummer een verplicht veld