Is het mogelijk om met Windows gebruikersnaam Office Manager op te starten (Single Sign On)

Via Beheer > Systeeminstellingen > Overige > Kunt u de inlogmethode wijzigen.

U kunt kiezen voor 'Standaard' en 'Windows'.

  1. Standaard: U logt in op basis van een opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord.
  2. Windows: U logt in op basis van uw Windows-gebruikersnaam. Dus de gebruiker die ingelogd is op Windows, zal ook inloggen op de Infine Office Manager.

De 'Standaard' en de 'Windows' gebruikersnaam kunnen per medewerker worden ingegeven in het menu Beheer -> Medewerker.