Is het samensteldossier ook geschikt voor een stichting (RJ640)?

Het samensteldossier is niet ontwikkeld voor het uitwerken van een stichting (RJ640)

Dit heeft er mee te maken dat brugstaat van een Jaarrekening Stichting RJ640 anders is van opbouw. Hierdoor is het niet mogelijk om in de Jaarrekening Stichting RJ 640 de gegevens uit het samensteldossier te importeren.