Kan ik een rubriek toevoegen?

Om technische redenen is het niet mogelijk om zelf rubrieken toe te voegen.
Wanneer u voor de uitsplitsing van posten meer rubrieken nodig heeft, adviseren we om meerdere grootboeken te koppelen op de laatste rubriek binnen deze hoofdrubriek.

In de toelichting op deze rubriek in het rapport kunt u dit tekstueel toelichten. Om de posten afzonderlijk te benoemen, kunt u via menu Inhoud -> Regel invoegen een aantal Standaard regels toevoegen.

De toelichting op de rubriek waaraan u meerdere posten had gekoppeld, kunt u dan verbergen door per regel een 'u' te zetten in kolom Z.

Na het verbergen van de nulregels ziet dit er dan als volgt uit:

In sommige gevallen is het ook mogelijk om een boven/onderliggende hoofdrubriek te gebruiken en de omschrijvingen van deze rubrieken aan te passen in de brugstaat. Deze omschrijvingen kunt u in de toelichting overnemen met de knop

Rubrieksomschrijvingen overnemen.

Bij export van gegevens vanuit Infine Jaarrekening naar een Fiscaal pakket of Infine SBR, wordt uitgegaan van de standaard betekenis van de rubriek. Het is aan te raden het karakter van de rubrieken zoveel mogelijk te behouden.