Mijn directe koppeling AccountView werkt niet.

Om de directe koppeling met AccountView te kunnen gebruiken dient u de ODBC driver te installeren. Hier kunt u de Microsoft Visual Foxpro ODBC driver downloaden.

Het kan gebeuren dat u de volgende melding krijgt bij het importeren via de directe koppeling: Kan ActiveX-onderdeel niet maken (koppeling AccountView).

Deze fout ontstaat omdat de Infine connector module geen connectie meer kan maken met AccountView. Om connectie te kunnen maken dient Accountview geregistreerd te zijn. Hiervoor voert u de volgende stappen uit:

  1. Sluit alles van Excel af
  2. Kopieer de snelkoppeling van AccountView
  3. Rechter muistoets op deze nieuwe snelkoppeling en kies ‘Eigenschappen’
  4. Type de volgende tekst achter het ‘Doel’: “ ” /regserver
  5. Klik op Toepassen
  6. Klik op OK
  7. Klik met uw rechter muistoets op de snelkoppeling
  8. Kies voor ‘Als administrator uitvoeren’
  9. Start het rapport opnieuw op.

 

Bijlagen: