Na eliminatie van een balanspost zie ik nog mutaties staan.

Eliminatie in een geconsolideerde jaarrekening gebeurt met Eliminatie VJP's. Zie hiervoor ook de toelichting in de Webhelp.

Ondanks dat het grootboeksaldo van de balanspost is geëlimineerd, kunnen nog mutaties vermeld staan in toelichting op de balans.

In dit voorbeeld de Deelneming, het resultaat binnen dat boekjaar:

In de enkelvoudige jaarrekening(en) zijn in de brugstaat mutaties uitgesplist. Deze uitsplitsingen moeten in de brugstaat ongedaan gemaakt worden voor de consolidatie.

Dit kan met een eenvoudige celverwijzing -/- de voorgaande cel.

Na het verbergen van de nulregels, worden de geëlimineerde deelnemingen niet meer toegelicht: