Na ‘Nulregels verbergen’ verdwijnt het jaartal vaak.

Bij 'Nulregels verbergen' kan het voorkomen dat de jaartallen boven de bedragen verdwijnen. Wij zien vaak allerlei constructies om dit te omzeilen, waaronder het gebruik van een 'a' in de Z-kolom. Het openklappen en doorlopen van ruim 2000 regels wat hiermee gemoeid is, levert een tijdrovende klus op. Gebruik hierom deze methode niet!

De juiste manier om de jaartallen te tonen gaat op de volgende wijze:

  • Ga op het bedrag staan waarboven de titel gewenst is.
  • Klik op de knop Kolomtitels tonen