Kan ik een geconsolideerde jaarrekening via SBR versturen naar de bank?

Op dit moment is het nog niet mogelijk een geconsolideerde jaarrekening te exporteren vanuit de Infine Jaarrekening naar Visionplanner. Aangezien banken ook geconsolideerde jaarrekeningen kunnen vragen via SBR hebben wij 2 mogelijkheden om alsnog de geconsolideerde jaarrekening in SBR op te kunnen stellen.

 

  • De eerste mogelijkheid is het maken van een enkelvoudig rapport in Infine maar dan met geconsolideerde cijfers. Hiervan kan een export gemaakt worden. In feite zal dan een enkelvoudige kredietrapportage gemaakt worden maar dan met geconsolideerde cijfers. Deze wijze van aanleveren dient eerst met de bank kortgesloten te worden.

 

  • De tweede mogelijkheid is het consolideren in Visionplanner. Deze optie is alleen mogelijk als u 100% deelnemingen hebt. Consolideren in Visionplanner gaat op de volgende wijze:
    - Maak een export van de afzonderlijke enkelvoudige rapporten (zowel holding als werkmaatschappijen). Hierbij kan gekozen worden voor de taxonomie voor de kredietrapportage.
    - Maak een consolidatie aan in Visionplanner. De stappen hiervoor staan beschreven in het artikel Consolideren
    - Maak een kredietrapportage aan in de administratie van de holding. De stappen hiervoor staan beschreven in het artikel SBR kredietrapportage