Onder Beheer zie ik nog geen Dossierindelingen

  • Kies Beheer -> Systeeminstellingen en ga naar het tabblad Digitaal Dossier. Hier kunt u de locatie instellen van uw digitale dossier
  • Start vervolgens Infine Office Manager opnieuw op