Relatie overzetten naar andere dossierindeling

Via de Beheermodus kunt u relaties overzetten naar een andere dossierindeling:

  • Klik in Infine Office Manager op Beheer -> Beheermodus inschakelen
  • Klik nogmaals op Beheer en kies Dossierindelingen
  • Open de dossierindeling waar de klant aan gekoppeld staat met een dubbelklik
  • Klik op tabblad: Relaties
  • Selecteer de relatie welke u aan een andere dossierindeling wilt koppelen
  • Klik op de knop Wijzigen dossierindeling

Wanneer de dossierlocatie hetzelfde is, dan worden alle onderliggende bestanden in verkenner overgezet naar de nieuwe dossierindeling.

Afbeelding: Nieuwe locatie dossier is hetzelfde als de huidige locatie dossier.