Toelichting W&V: Kan ik grote bedragen bovenaan zetten in de toelichting?

In de toelichting op de winst- en verliesrekening staan de kosten standaard gesorteerd op basis van de rubriekcode. Vaak zullen de hoge en lage kosten door elkaar heen gepresenteerd worden, zoals in onderstaand voorbeeld te zien is.

Om inzichtelijk te krijgen welke kosten een substantieel deel vormen van de totale kosten, kunt u er voor kiezen de sortering te wijzigen. Op de werkbalk is hiervoor de knop Regels toelichting sorteren.

In onderstaand voorbeeld is gekozen voor een aflopende sortering. Mocht u een andere sortering willen, dan kunt u er voor kiezen een handmatige sortering in te stellen.