Verschil in het Kasstroomoverzicht: Begin van huidig jaar sluit niet aan met de eindstand van vorig jaar.

In het Kasstroomoverzicht wordt de stand van de geldmiddelen per 1 januari teruggerekend, de eindstand per 31 december wordt verminderd met de mutaties in de geldmiddelen.

Een verschil met de eindstand van vorig jaar betekent dus een verschil in de mutaties dit jaar.

In dat geval adviseren wij deze stappen:

 1. Rapport controleren
  Ga hiervoor naar menu Rapport -> Rapport controleren. Door het oplossen van de rekenkundige meldingen wordt het verschil in het kasstroomoverzicht vaak opgelost.
  Mogelijk ziet u meldingen dat er geen aansluiting is in de saldi van rubrieken zoals B (Materiële vaste activa) of H (Eigen vermogen).
  In de brugstaat moeten nog mutaties uitgesplitst worden, denk aan investeringen, privé-opnamen of opgenomen leningen.
 2. Waardeveranderingen in rubriek S4
  In de rubrieken S40.xx kunnen posten voorkomen die wél of juist geen invloed hebben op de kasstroom. Te denken valt aan gerealiseerde koerswinst op effecten of een afwaardering van de voorraad.
  Om die reden is onderscheid gemaakt tussen rubrieken die wel / niet meegeteld worden als kasstroom:
  Waardeverandering vordering vaste activa
  - S40.01 t/m S40.03: kasstroom
  - S40.04 en S40.05: geen kasstroom
  Waardeverandering van effecten
  - S40.51 t/m S40.53: kasstroom
  - S40.54 t/m S40.55: geen kasstroom

Door afrondingen kan uiteindelijk nog een verschil van 1 a 2 euro ontstaan in de stand van de geldmiddelen. Dit kan met de afrondfunctie worden opgelost. Het is belangrijk dat u vooraf op de cel met de stand per 31 december van vorig jaar staat.

Het afronden doet u via de functie Inhoud -> Cel naar boven / beneden afronden.