Via Rapport / Controleren krijg ik de melding dat het grootboek niet in evenwicht is

Ga naar het tabblad Grootboek en selecteer de kolom van het jaar waar de melding betrekking op heeft (D,E,F of G).

Rechtsonder verschijnen op uw scherm nu enkele gegevens over de door u geselecteerde cellen. Het getal achter 'Som' moet altijd 0,00 zijn.

Wanneer hier een getal staat is uw grootboek niet in evenwicht.

Om de melding op te lossen zult u handmatig in het grootboek een aanpassing moeten doen om het grootboek weer sluitend te maken.