Wat is het verschil tussen het tabblad VJP en de kolom Specificatie in de brugstaat?

Het verschil is dat je bij de VJP's later duidelijk in beeld hebt welke VJP's geboekt zijn. In de Specificatiekolom van de brugstaat is dit later niet duidelijk te herleiden.

Dus de specificatiekolom is voor:

- het afboeken van het afrondingsverschil in de brugstaat

- het maken van de specificaties, bijvoorbeeld de uitsplitsing van de overlopende passiva. Dus boekingen die later niet meer in de administratie geboekt worden.

Het tabblad VJP is voor:

- het boeken van de gewone VJP's

- het boeken van andere journaalposten die later ook nog in de administratie geboekt moeten worden.