Welke aanpassingen moet ik doen in de Jaarrekening als niet-ingeschreven Accountant?

Volgens de Wet op het accountantsberoep, artikel 41 lid 2 is het niet toegestaan de benaming accountant te voeren zonder inschrijving in het accountantsregister.

Standaard bevat de Infine Jaarrekening verwijzingen naar het Accountantsberoep.

Wanneer de Jaarrekening niet door een accountant wordt getekend, raden wij de volgende aanpassingen aan:

1. Accountantsrapport op het tussenblad

  • Ga naar blad Inhoudsopgave
  • Wijzig de naam van het hoofdstuk 'Accountantsrapport' in bijvoorbeeld 'Financieel rapport'.

2. Opdracht: Samenstellingsverklaring

Voor accountants is de officiële Samenstellingsverklaring van de NBA opgenomen.

Als alternatief is onder de naam 'Opdrachtbevestiging' een verklaring aanwezig met een omschrijving van de samenstelwerkzaamheden, maar zonder verwijzingen naar de richtlijnen voor Accountants.

Ga naar blad Instellingen

Selecteer bij Soort verklaring de 'Opdrachtbevestiging' en verberg de nulregels van het rapport.