Wij hebben een auditfile ingelezen, maar de beginbalans wordt niet gevuld. Hoe kunnen we dit oplossen?

Bij import van een auditfile in Infine Tussentijds Rapport zijn meerdere periode-indelingen beschikbaar:

  • Mutatiedatum Auditfile
  • Periodenummer Auditfile
  • Periodetabel Tussentijds Rapport

In het algemeen werkt de keuze voor Periodenummer het beste. Boekingen in de beginbalans op 1/1 worden dan ingelezen in periode 0, in plaats van periode 1.

In de Auditfile 1.0 (.adf bestand) moet u daarbij ook opgeven welke periodenotatie is gebruikt. Dit is per financieel pakket verschillend. De notatie JJPP staat voor jaartal + periode, bijvoorbeeld 1402 voor februari 2014.

Specifiek voor Exact (Globe):

Bij het aanmaken van een auditfile XML auditfile (.xaf bestand) in Exact moet worden aangevinkt dat de beginbalans meegenomen moet worden.

Zie voor meer informatie over het importeren van de kolommenbalans in Tussentijds Rapport de Webhelp