Kan ik de indeling van de kolommen (im)materiele vaste activa wijzigen?

U kunt de indeling van de 4 kolommen wijzigen of verbergen via het menu Inhoud - > Kolommen (im)materiële vaste activa.

Per kolom kunt u via een dropdown aangeven welk activum u op die plek wilt tonen.

Heeft u slechts drie kolommen tot uw beschikking, dan staan vermoedelijk de vergelijkende cijfers uit.

Zie hiervoor ook ons artikel: Hoe kan ik de vergelijkende cijfers in een jaarrekening verbergen of juist tonen