Release notes Infine Activa

Wijzigingen in versie 4.4.4 (t/m build 400)

Verbeterde functionaliteit

 • Directe koppeling Twinfield: toevoeging van nieuw scherm waarbij er bevestigd moet worden of u de geselecteerde administratie wilt inlezen.
 • Oplossing voor (mogelijk) probleem waarbij toegepaste HIR terug blijft komen bij nieuwe investeringen.
 • Oplossing voor (mogelijk) probleem dat fout 1004 veroorzaakt.

 

Wijzigingen in versie 2.4.1 (t/m build 109)

Verbeterde functionaliteit

 • Directe koppeling Snelstart Online op basis van B2B API.

Wijzigingen in versie 2.4.1 (t/m build 107)

Nieuwe functionaliteit

 • Ondersteuning voor Microsoft Office 64-bit omgeving.

Verbeterde functionaliteit

 • Nieuwe Twinfield koppeling voor het exporteren van journaalposten.
 • Als een registergoed in hetzelfde jaar meerdere WOZ waarden wordt de bodemwaarde berekend over het totaal van deze WOZ waarden.

Wijzigingen in versie 2.4.1 (t/m build 106)

Verbeterde functionaliteit

Wijzigingen in versie 2.4.1 (build 102)

Nieuwe functionaliteit

 • Directe koppeling AFAS online.

Verbeterde functionaliteit

 • Overstap op de meest recente .NET frameworks van Microsoft. Door te werken met nieuwe technieken minimaliseren we de risico’s op compatibiliteitsproblemen. Dit moet ook in de toekomst blijven zorgen voor een stabiele werkomgeving.
 • Nieuwe werkbalk welke gebruik maakt van het Excel-lint.
 • Nieuwe afbeelding bovenaan het tabblad Instellingen.
 • De berekening van de bodemwaarde klopt nu ook als het jaar van de WOZ-waarde afwijkt van het jaar in de instellingen.
 • Bij jaarovergang worden de afschrijvingen van voorgaande jaren niet langer afgerond naar hele getallen als de afschrijving lager is dan € 1,00.
 • Export VJP's houdt nu ook rekening met toegepaste HIR.
 • Het veld [KolomCumAanschafwaardeCommercieel] in overzichten houdt vanaf nu rekening met de post Subsidies bij aanschaf.
 • Optie 'Overzetten BW 01-01-2007' in de werkbalk is komen te vervallen.

Wijzigingen in versie 2.3.1 (build 108)

Verbeterde functionaliteit

 • Ondersteuning Export journaalposten naar Snelstart 12 online administraties.
 • Probleem opgelost bij exporteren journaalpost waardoor een 1004 foutmelding ontstond.
 • Probleem opgelost waardoor automatisch willekeurige afschrijving werd ingevuld op een nieuw activum.
 • Subgroepen worden bij consolidatie van activa nu onder de juiste hoofdgroepen geplaatst.

  Wijzigingen in versie 2.4.1 (t/m build 107)

  Nieuwe functionaliteit

  • Ondersteuning voor Microsoft Office 64-bit omgeving.

  Verbeterde functionaliteit

  • Nieuwe