Release notes Infine Tussentijds Rapport

Wijzigingen in versie 4.4.4 (t/m build 403)

Verbeterde functionaliteit

 •  Meerdere aanpassingen aan directe koppelingen met alle externe pakketten
 •  Oplossing voor probleem waar periode 13 niet juist wordt getoond.
 •  Oplossing voor (mogelijke) foutmeldingen in het scherm Saldo Informatie 
 •  Oplossing voor (mogelijke) 1004 foutmelding bij herrekenen en nulregels tonen/verbergen.

Wijzigingen in versie 4.3.2 (t/m build 217)

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor probleem dat wijzigingen in de kolombreedtes van tabblad ToelWenVCum veroorzaakte.

Wijzigingen in versie 4.3.2 (t/m build 216)

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor mogelijke foutmelding bij installatie op 32-bits Windows omgeving.

Wijzigingen in versie 4.3.2 (t/m build 214)

Nieuwe functionaliteit

 • Ondersteuning voor Microsoft Office 64-bit omgeving.
 • Directe koppeling Snelstart Online op basis van B2B API.
 • Directe koppeling Twinfield: Instelling toegevoegd voor importeren van regimes.

Verbeterde functionaliteit

 • Directe koppeling Twinfield: Na het selecteren van een administratie moet de keuze eerst bevestigd worden voordat de import start.
 • Directe koppeling AFAS: Optie voor 'offline' verwijderd omdat deze niet meer door AFAS wordt ondersteund.
 • Als de gebruiker een actie uitvoert in de werkbalk en de melding verschijnt dat het rapport eerst geüpdatet moet worden dan wordt voortaan na het updaten de actie automatisch hervat.
 • Kengetallen: Onderhanden projecten toegevoegd aan berekening current ratio.
 • Update van grondslagen en toelichtingen.

Wijzigingen in versie 4.3.1 (t/m build 107)

Nieuwe functionaliteit

 • Nieuwe Twinfield koppeling. Zie dit artikel voor meer informatie.

Wijzigingen in versie 4.3.1 (t/m build 102)

Verbeterde functionaliteit

Wijzigingen in versie 4.3.1

Nieuwe functionaliteit

 • Directe koppeling AFAS

Verbeterde functionaliteit

 • Overstap op de meest recente .NET frameworks van Microsoft. Door te werken met nieuwe technieken minimaliseren we de risico’s op compatibiliteitsproblemen. Dit moet ook in de toekomst blijven zorgen voor een stabiele werkomgeving.
 • Nieuwe werkbalk welke gebruik maakt van het Excel-lint.
 • Nieuwe afbeelding bovenaan het tabblad Instellingen.
 • Prognose: Uitgangspunten worden vanaf nu getoond in het rapport zoals ingesteld door de gebruiker.
 • Prognose: Oplossing voor foutmelding bij het verwerken van uitgangspunten indien er sprake was van een gewijzigde rubrieksomschrijving.
 • Prognose: Rapportage-periode prognose wijzigt vanaf nu mee met rapportage-periode huidig jaar.
 • Directe koppeling Exact Online: Verbeterde performance saldo-informatie.
 • Mutaties in de begroting worden vanaf nu op juiste wijze meegenomen in de consolidatie.
 • Kolomtitels tonen werkt vanaf nu ook altijd aan het begin van een hoofdstuk.

Wijzigingen in versie 4.2.1 (build 108)

Verbeterde functionaliteit

 • Probleem opgelost waardoor een 1004-foutmelding kon onstaan bij pagineren.

Wijzigingen in versie 4.2.1 (build 107)

Verbeterde functionaliteit

 • Probleem opgelost met import via directe koppelingen in combinatie met periode-instelling kwartaal12 of kwartaal4.

Wijzigingen in versie 4.2.1 (build 106)

Verbeterde functionaliteit

 • Ondersteuning directe koppeling Snelstart online administraties.
 • Nieuwe teksten Samenstellingverklaring NBA doorgevoerd.
 • Als er sprake is van een gebroken boekjaar kan nu in het importscherm het juiste boekjaar geselecteerd worden.
 • Instelling voor presentatie in duizendtallen werkt nu voor alle periodes.
 • Saldo-informatie: probleem opgelost waardoor niet alle mutaties getoond werden.
 • Prognose: de prognose wordt niet langer leeg gemaakt bij consolideren.