Release notes Infine Office Manager

Wijzigingen t/m versie 4.2 (t/m build 508)

Nieuwe functionaliteit

Digitaal Dossier

 • Het verwijderen van (oude) dossiermappen is vereenvoudigd. Wanneer de postregistratie of een taak verwees naar een achterliggend dossierstuk, kon de map niet worden verwijderd. Deze check is uit te schakelen met een nieuwe optie ‘Makkelijk verwijderen van dossierfolders’.
  Ook wordt de map inclusief inhoud verwijderd van de schijf. Door deze verbetering wordt het eenvoudiger om te voldoen aan de AVG.

Verbeterde functionaliteit

Algemeen

 • Update drivers PDF printer naar de laatste versie.
 •  Meerdere aanpassingen in code ten behoeve van de veiligheid en stabiliteit.

Wijzigingen t/m versie 4.2 (t/m build 502)

Nieuwe functionaliteit

Algemeen

 • Ondersteuning van variabele rapportlocaties per medewerker: Dit speelt wanneer rapporten worden geplaatst in documentmap i.c.m. Sharepoint / Onedrive. Voor deze functie is een aangepast configuratiebestand noodzakelijk. Let op! Voor de modules Relatiebeheer, Digitaal Dossier en Uren & Facturering is deze oplossing niet geschikt.

Verbeterde functionaliteit

Algemeen

 • De knop om een wachtwoord te veranderen voor medewerkers is aangepast en heeft een nieuwe duidelijkere locatie gekregen

Wijzigingen t/m versie 4.2 (t/m build 406)

Nieuwe functionaliteit

Algemeen

 • Ondersteuning van een alternatief SQL account. Het is niet langer nodig om een SA account te gebruiken. Op onze kennisbank vindt u een handleiding om dit in te stellen. 

Verbeterde functionaliteit

Algemeen

 • Oplossing van mogelijk probleem bij werkstation installatie dat de werkbalk niet meer zichtbaar is.
 • Office Manager geeft niet langer een succesvol melding bij het maken van een backup die uiteindelijk niet is gelukt.

Uren & Facturering

 • Verbetering in koppeling met Exact Online, hierdoor zal de melding ‘Too Many Requests’ niet meer voorkomen bij het exporteren van facturen.

Wijzigingen t/m versie 4.2 (t/m build 333)

Verbeterde functionaliteit

Algemeen

 • Verbeteringen in de Infine Connector t.b.v. koppelingen met Exact Online en Twinfield.

Wijzigingen t/m versie 4.2 (t/m build 330)

Nieuwe functionaliteit

Algemeen

 • Inactieve gebruikers worden na 16 uur automatisch uitgelogd.

Verbeterde functionaliteit

Uren & Facturering

 • Optimalisatie m.b.t. toevoegen briefpapier aan PDF facturen.

Wijzigingen t/m versie 4.2 (t/m build 325)

Nieuwe functionaliteit

Algemeen

 • Ondersteuning in de Infine Connector voor de nieuwe Twinfield koppeling in de modules Jaarrekening, Samensteldossier, Activa en Tussentijds Rapport.

 Uren en facturering

 • Nieuwe Twinfield koppeling. Zie dit artikel voor meer informatie.

Wijzigingen t/m versie 4.2 (t/m build 321)

Verbeterde functionaliteit

Algemeen

 • Aanpassing in Infine Connector in verband met een foutmelding bij de directe koppeling met AFAS.

Wijzigingen t/m versie 4.2 (t/m build 320)

Verbeterde functionaliteit

Algemeen

 • Aanpassing in Infine Connector t.b.v. het importeren van XML auditfiles uit het boekhoudpakket Uniform.
 • Aanpassing in Infine Connector t.b.v. het importeren van RGS 3.2 referentiecodes uit Exact Online.
 • Aanpassing in Infine Connector t.b.v. een probleem in Infine Grootboekanalyse waardoor niet altijd alle dagboeken getoond werden.

Wijzigingen t/m versie 4.2 (t/m build 318)

Verbeterde functionaliteit

Relatiebeheer, Digitaal Dossier, Uren & Facturering

 • Voorkomen van onnodig geheugengebruik door vooraf laden van alle relaties op alle schermen waar dossierstukken beheerd kunnen worden (zoals relatie, afspraak, taak, poststuk).
 • Beperken van het aantal connecties per gebruiker naar de SQL database.

Wijzigingen in versie 4.2 (t/m build 314)

Verbeterde functionaliteit

Uren & Facturering

 • Optimalisatie van geheugengebruik bij genereren conceptfacturen.

Wijzigingen in versie 4.2 (t/m build 313)

Verbeterde functionaliteit

Uren & Facturering

 • Ondersteuning directe koppeling AFAS Profit 15 GetConnectoren.
 • Optimalisatie van geheugengebruik bij Definitief maken facturen.
 • Knop 'Genereer PDF' beschikbaar gemaakt in scherm 'Factuurhistorie' om (opnieuw) PDF documenten te genereren van definitieve facturen.

Wijzigingen in versie 4.2 (t/m build 311)

Verbeterde functionaliteit

Uren & Facturering

 • Aanpassing generatie conceptfacturen in verband met mogelijke foutmelding over tekort aan geheugen.

Wijzigingen in versie 4.2 (t/m build 310)

Verbeterde functionaliteit

Algemeen

 • Aanpassing in de Infine Connector t.b.v. de module Infine Grootboekanalyse.

Wijzigingen in versie 4.2 (t/m build 307)

Verbeterde functionaliteit

Algemeen

 • Ondersteuning voor Directe koppeling Snelstart Online API versie 2.
 • Ondersteuning voor Directe koppeling Twinfield voor importeren regimes.

Wijzigingen in versie 4.2 (t/m build 202)

Verbeterde functionaliteit

Algemeen

 • Ondersteuning voor het inlezen van groteren XML Auditfiles (.XAF) in de rapportagemodules.
 • Oplossing voor probleem waardoor een foutmelding kon onstaat bij het kopieëren van rapporten.
 • Oplossing voor foutmelding bij importeren van gegevens via de directe koppeling met Snelstart Online in de rapportagemodules.

Uren & Facturering

 • Directe koppeling Twinfield: Bij het exporteren van journaalposten wordt nu het 'uitvoeringstype' diensten meegegeven.

Wijzigingen in versie 4.2 (t/m build 104)

Verbeterde functionaliteit

Wijzigingen in versie 4.2

Nieuwe functionaliteit

Algemeen

 • Controle op updates: Bij het opstarten van Infine Office Manager wordt gecontroleerd of er nieuwe versies beschikbaar zijn om te downloaden via de supportwebsite. Als nieuwe versies beschikbaar zijn wordt aan de Beheerder een extra tabblad getoond met de modules waarvoor een update beschikbaar is.

Wijzigingen in versie 4.1.3

Verbeterde functionaliteit

Algemeen

 • Verbeterde ondersteuning directe koppeling Exact Online voor rapportagemodules.

Relatiebeheer

 • Relatienummer wijzigt niet meer bij import contactpersonen.

Wijzigingen in versie 4.1.2

Nieuwe functionaliteit

Algemeen

 • Ondersteuning directe koppeling Snelstart Online via B2B API in de modules Infine Jaarrekening en Infine Samensteldossier.

Uren & Facturering

 • Directe koppeling Snelstart Online via B2B API.

Verbeterde functionaliteit

Infine PDF printer

 • Oplossing voor probleem met afdrukken naar PDF briefpapier op liggende pagina's.
 • Oplossing voor een issue m.b.t. het opnemen van lettertypes in de PDF.

Digitaal Dossier

 • Oplossing voor foutmelding bij het opslaan van een dossierindeling.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 110/111)

Verbeterde functionaliteit

Uren & Facturering

 • Oplossing voor foutmelding bij het exporteren van journaalposten.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 109)

Verbeterde functionaliteit

Algemeen

 • Oplossing voor een probleem waardoor na installatie de database niet kon worden bijgewerkt.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 108)

Verbeterde functionaliteit

Uren & Facturering

 • Wijziging in de directe koppeling Exact Online. Op 30 september 2018 is de manier waarop bij Exact Online omgegaan wordt met inlog sessies vanuit externe softwarepakketten gewijzigd.
  Ten gevolgde worden debiteur gegevens in Exact Online vanaf nu niet meer automatisch direct bijgewerkt na iedere wijziging van relatiegegevens in Infine Office Manager. Dit gebeurt vanaf nu in één keer, voordat de journaalposten geëxporteerd worden naar Exact Online.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 106 en 107)

Verbeterde functionaliteit

Algemeen

 • Oplossing voor een probleem waardoor na installatie de database niet kon worden bijgewerkt.
 • Oplossing voor problemen waardoor relaties onterecht niet gearchiveerd konden worden.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 105)

Aangepaste functionaliteit

Algemeen

 • Ondersteuning voor pilot versie van Infine Tussentijds Rapport.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 104)

Nieuwe functionaliteit

Algemeen

 • Importeren rapporten: In het scherm 'Rapporten' is het vanaf nu mogelijk om via de optie Extra / Importeren rapporten een lijst met Excel-rapporten te importeren of om de lijst van bestaande rapporten bij te werken. Met behulp van deze optie kunnen bijvoorbeeld nu op een snelle manier de bestandslocaties van meerdere rapporten in één handeling gewijzigd worden.

Relatiebeheer, Digitaal Dossier en Uren & Facturering

 • In het kader van de nieuwe AVG wetgeving zijn aanpassingen doorgevoerd waardoor het nu mogelijk is om een relatie op eenvoudige wijze geheel te verwijderen uit Infine Office Manager. Relaties worden altijd eerst gearchiveerd voordat deze definitief verwijderd kunnen worden. De oude optie 'Verwijderen' is daarom vervangen door de optie 'Archiveren'. Gearchiveerde relaties kunnen opgeroepen worden via Beheer / Gearchiveerde relaties. Daar hebt u vervolgens de mogelijkheid om de relatie definitief te verwijderen of terug te zetten. Lees dit artikel op de supportwebsite voor uitgebreidere informatie over het archiveren en verwijderen van relaties.

Verbeterde functionaliteit

Algemeen

 • Directe koppeling AFAS: Voor de directe koppeling vanuit de Infine rapportage modules met AFAS is in de Infine Connector de ondersteuning voor de connectoren voor het nieuwe AFAS Online platform toegevoegd.
 • Infine PDF Printer: Er is een onderhoudsupdate gedaan van de Infine PDF Printer. Met deze update zorgen we ervoor dat de Infine PDF Printer compatible blijft met de meest recente versies van Windows.
 • Het veld 'KvK-plaats' is verwijderd. Dit veld niet is niet meer relevant.
 • Automatisch inschakelen werkbalk: De Infine werkbalk werd na een crash van Excel niet in alle situaties automatisch weer ingeschakeld. Dat probleem is nu verholpen.

Relatiebeheer, Digitaal Dossier en Uren & Facturering

 • Het filter in het scherm 'factuurhistorie' waarmee gefilterd kon worden op jaren is uitgebreid. U kunt nu tevens filteren op een specifieke maand. Bij het openen van het scherm worden daardoor niet meer alle facturen geladen waardoor de facturen sneller in beeld verschijnen.
 • Er is een performance verbetering doorgevoerd op het genereren van concept facturen. De tijd die nodig is voor het genereren van facturen is tot 10x korter geworden.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 103)

Aangepaste functionaliteit

Algemeen

 • Ondersteuning voor technische update van Infine Samensteldossier waarin de nieuwste .NET frameworks van Microsoft zijn opgenomen.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 102)

Aangepaste functionaliteit

Algemeen

 • De Optie ‘importeren relaties’ was verdwenen. Deze is weer toegevoegd.

Relatiebeheer

 • Oplossing voor foutmelding bij koppeling Pinkweb.

Uren & Facturering

 • Oplossing voor probleem waardoor vrije velden niet meer getoond werden.

 

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 100 / 101)

Aangepaste functionaliteit

Algemeen

 • Verdere uitbreiding van de ondersteuning van het aanmaken van SBR rapportages in Visionplanner vanuit Infine Jaarrekening.
 • Verbetering in de setup voor installatie.

Uren & Facturering

 • Handmatige factuurregels worden nu ook getoond op factuurspecificatie na opnieuw genereren van factuurdetailregels.

 

Wijzigingen in versie 4.0.0

Aangepaste functionaliteit

Algemeen

 • Ondersteuning voor technische update van Infine Jaarrekening waarin de nieuwste .NET frameworks van Microsoft zijn opgenomen.

Uren & Facturering

 • Bij het wijzigen van een urenstaatregel met overuren wordt nu ook de overurenregistratie bijgewerkt.

 

Wijzigingen in versie 3.9.1 (build 103/104)

Aangepaste functionaliteit

Algemeen

 • Bij een aantal gebruikers verscheen een beveiligingsmelding bij het downloaden van de setup van Infine Office Manager. Hiervoor is een aanpassing gedaan in de certificering van de setup.

 

Wijzigingen in versie 3.9.1 (build 102)

Aangepaste functionaliteit

Algemeen

 • Verdere uitbreiding van de ondersteuning van het aanmaken van SBR rapportages in Visionplanner vanuit Infine Jaarrekening.

 

Wijzigingen in versie 3.9.1 (build 101)

Aangepaste functionaliteit

Algemeen

 • Uitbreiding van de ondersteuning van het aanmaken van SBR rapportages in Visionplanner vanuit Infine Jaarrekening

 

Wijzigingen in versie 3.9.1 (build 100)

Aangepaste functionaliteit

Algemeen

 • Ondersteuning voor het aanmaken van SBR kredietrapportages in Visionplanner vanuit Infine Jaarrekening.